A magyar kultúra napjáról

 • által rendszergazda
 • 2018-02-10
 • A magyar kultúra napjáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

195 évvel ezelőtt január 22-én egy szatmárcsekei nemesi kúriában Kölcsey Ferenc befejezte Himnusz című költeményét, mely több mint másfél évszázada Erkel Ferenc zenéjével a magyar nemzet imádsága, jelképe. Minden év január 22-én 1989 óta e költemény születésére emlékezünk, ünnepeljük a magyar kultúrát, a jelentős irodalmi, történelmi és kulturális évfordulókat.

Az elmúlt év decemberében a nemzetpolitikai államtitkárság és az Országgyűlés  a 2018-as évet Mátyás király-emlékévvé nyilvánította.

Iskolánk is kapcsolódik az emlékév rendezvényeihez, és ebből az alkalomból január 24-én Mátyás király emlékét idéztük fel a felső tagozatos osztályok tanulóinak közreműködésével. A színes témájú prezentációkon kívül rajzpályázatot is hirdetett Banáné Nagy Zsuzsa tanárnő. Mátyás királyról szóló magyar népmesék alapján készíthettek a diákok illusztrációkat a reneszánsz kor nagy uralkodójáról. Az alkotások értékelésére a bemutatók után került sor.

Hunyadi Mátyás 575 éve, 1443. február 23-án született Kolozsváron Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyermekeként.

560 évvel ezelőtt, 1458. január 24-én választották királlyá. Koronázására később került sor. Az egyik legsikeresebb és leginkább ismert magyar uralkodó volt. Mátyásról, az igazságosról rengeteg történet maradt fenn, miszerint álruhába öltözve járta az országot, hogy jobban megismerje lakóit, és segítse a rászorultakat. Egy történelmi monda szerint Mátyás királlyá választása sem akármilyen körülmények között zajlott, ugyanis állítólag a Duna befagyott jegén történt.

 • Ezt a történetet örökíti meg az egyik ismert monda, melyet a 6.b osztályos diákok előadásában hallgathattunk meg.
 • Hunyadi Mátyás budai udvarában pezsgő szellemi élet bontakozott ki. Értéke volt a könyvnek, a művészeteknek, a tudományoknak. A tanulni vágyó fiatal diákokat felkarolta, sokra tartva a tehetséget. Ennek híre ment messze földön, még Bécsben is. A a  osztály idézte fel a bécsi diákok Mátyás királynál tett látogatását.
 • Híres királyunk alakját, nagyszerű tetteit irodalmi alkotások sokasága őrzi. Mesék, mondák, anekdoták, balladák ismertetik meg velünk, nemcsak az igazságos és eszes, hanem az érzelmes, szenvedélyes Mátyást is. Szerelmi kalandjait gyönyörű alkotások örökítik meg. Ifjú Mátyás királyról adott elő csángó népballadát az 5. b tanulócsoportja.
 • A magyar reneszánsz kultúra jeles személyiségére is emlékeztünk Corvin Mátyás személyében. Kora művészetének értékeit, sokszínűségét emelte ki a 8. a osztályos diákok bemutatója.
 • Mátyás trónra lépésekor Európa egyik legszegényebb kincstárát örökölte elődjétől, V. Lászlótól. Az ifjú uralkodónak nagy terveihez rengeteg pénzre és erős zsoldos hadseregre volt szüksége. A korabeli „pénzügyekről” az 5.a osztály tanulói, majd ezt követően a „fekete seregről” a 7.a osztályos diákok adtak ízelítőt.
 • Buda az akkori reneszánsz fejedelmi udvarok sorába tartozott, különösen a zenei élet tekintetében. Leveleiben külföldi uralkodókat kért arra, hogy küldjenek Budára zenészeket. Felesége, Aragóniai Beatrix, aki maga is hárfázott, szintén lelkes és értő kedvelője és támogatója volt a zenének. Ehhez kapcsolódott a 6.a osztály tanulóinak kiselőadása és zenei bemutatója.
 • Mátyás uralkodása alatt Magyarország európai nagyhatalom lett: erős hadsereggel, gazdag kincstárral, reneszánsz művészettel, humanista műveltséggel és természetesen ehhez kapcsolódó reneszánsz gasztronómiával. A 7.b osztály ezzel az utóbbi témával zárta a magyar kultúra napja alkalmából megtartott 15. századi időutazásunkat.
 • Bana Józsefné intézményvezető megköszönte és értékelte valamennyi osztály produkcióját. Tartalmas délutánt töltöttünk együtt híres királyunk történeteit, érdemeit, szokásait hallgatva. Banáné Nagy Zsuzsa rajz szakos tanár a rajzpályázat eredményeit hirdette ki.

Díjazottak:  

1-2.évfolyamon:

 1.  Kalóz Nóra 2.a
 2.  Béres Bávid 2.a
 3.  Oláh Petra 2.a

3-4.évfolyamon:

 1. Gyursánszki Fanni 2.a
 2. Papp Zoltán 4.a
 3. Vadász Krisztina Erzsébet 4.b

5-8.évfolyamon:

 1. Csótka Dzsenifer 7.a
 2. Nagy Tímea 5.b
 3. Bana Nándor 5.b
  Molnár Nikolett 8.b

A díjazottaknak gratulálunk!

 • Hagyományainkhoz híven az osztályok átvették a Mátyás király-emlékplakettet, amelyet Bodogán István technika szakos kolléga készített el. Munkáját és közreműködését ezúton is köszönjük. A plakettek az osztálytermek falát díszítik és emlékeztetnek a jelentős évfordulókra.
 • Minden kedves résztvevőnek emlék könyvjelzővel kedveskedtünk a magyar kultúra napja és a Mátyás király-emlékév alkalmából.
 • Megköszönjük az osztályfőnökök és az iskolavezetés közreműködését, támogató segítségét! Iskolánk honlapján és plakátokon is hirdettük e szóban forgó rendezvényünket, meghívóval szólítottunk meg minden kedves érdeklődőt. Ezúton köszönjük a megjelent szülők részvételét. A szervezésért, az előkészületekért köszönetet mondunk azon kollégáknak, akik e program lebonyolításában részt vettek. Mindenki magával vitte rendezvényünk mottójának üzenetét, Mátyás király igaz gondolatát: „Legyen becsülete a tollnak, amely az idő földjét szántja, és tanúskodik a jövendő előtt.”

A humán munkaközösség

Kategóriák: hírek

Hozzászólások lezárva.