Általános iskolai felvétel a 2020/2021. tanévre 

  • által rendszergazda
  • 2020-01-29
  • Általános iskolai felvétel a 2020/2021. tanévre  bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Szülők!

Az elkövetkező hetekben időszerűvé válik a tanköteles korú gyermekek általános iskolai beíratása. A 2020/2021. tanévre az alábbiakban ismertetett eljárásrend szerint kérhetik gyermekeik felvételét a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe.

Az első lépés egy szándéknyilatkozat kitöltése, melyen a jelentkező gyermek és a gondviselő személyes adatai mellett annak az intézménynek a nevét és címét kell feltüntetni, ahová a gyermek felvételét kérik.

A nyilatkozat a bejegyzés alján letölthető.

A szándéknyilatkozatokat 2020. február 17-éig szíveskedjenek leadni az óvodában vagy az Önök által választott általános iskolában.

Egy gyermek esetében csak egy nyilatkozat vehető figyelembe.

Elsődlegesen azon gyermekek felvétele kötelező, akiknek a lakóhelye az iskola felvételi körzetében található (kötelező felvételt biztosító intézmény). Körzeten kívüli kérelmeket csak az ezen túli szabad férőhelyek arányában tudnak teljesíteni az intézményvezetők.
Az intézmények valamennyi hozzájuk érkezett kérelmet regisztrálják, majd a köznevelési törvény rendelkezéseit figyelembe véve mérlegelik, tudják-e teljesíteni a kérelmet.

Ezt követően az intézmény előzetesen tájékoztatja a szülőket arról, hogy a felvételi kérelmet tudja-e teljesíteni.

Az általános iskolai beíratásra várhatóan 2020. áprilisában kerül sor, ekkor kell a pozitív visszajelzést küldő iskolába beíratni a tanköteles gyermeket. A felvételről az iskola határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek az intézmény fenntartójánál.

A sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai felvételével kapcsolatos tudnivalókról a köznevelési intézményekben, a megyei és a járási pedagógiai szakszolgálatnál, valamint a Hajdúböszörményi Tankerületi Központban érdeklődhetnek.

 

Az általános iskolai felvételi körzetekről tájékozódhatnak az általános iskolákban, az óvodában, valamint az intézmények és a települések honlapján. 

A Szándéknyilatkozat elérhető az óvodákban és általános iskolában, vagy letölthető a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapjáról.

Bővebb felvilágosítást a választott intézmény vezetőjétől vagy a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesétől kérhetnek személyesen, vagy telefonon.

 

Hajdúböszörmény, 2020. január 27.

 

Tisztelettel:

Tóth Lajos Árpád sk.                                                                                                               tankerületi igazgató

 

4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.  Tel: +36-52-550-248

E-mail: hajduboszormeny@kk.gov.hu

 

Letölthető mellékletek:

Szándéknyilatkozat 

Tájékoztató sajátos nevelési igényű gyermekek iskolakezdésével kapcsolatban 

Fogyatékossági fokok

 

Kategóriák: hírek

Hozzászólások lezárva.