Hitoktatást biztosító egyházak

Iskolában a Római Katolikus Hittan oktatását A Magyar Katolikus Egyház is vállalja. Ősztől továbbra is Tóth István hitoktató fogja tartani az órákat.
A katolikus hitoktatás magában foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem marad le semmiről, amit az etika órán megtanítanak.
A római katolikus hitoktatás abban különbözik a „világi” etikaoktatástól, hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztény értékek mellett. Így nem a változó divathoz igazítva közvetíti az alapvető értékeket, hanem a Tízparancsolat alapján álló, kipróbált igazságokat képviseli. Figyelembe veszi az ember környezetének változását, – de azzal is tisztában van, hogy az alapvető lelki szükségletek ma is ugyanazok, mint bármikor az emberiség történetében.
Valljuk, hogy szükséges a gyermekek lelkével foglalkozni. Valamit tenni kell, ha nem élvezethajhász (alkohol, drog, szex stb.), önző és randalírozó fiatalokat és jövendő nemzedéket akarunk látni magunk körül, mert ez a szomorú folyamat már elindult.
A hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk.
Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket. Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb. Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.
Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan – a második, harmadik és a hatodik, hetedik évfolyamon – az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát május 20-áig írásban közölje az iskolával. A római katolikus hit-és erkölcstanra átiratkozóktól semmilyen külön feltételt nem várunk el. Nem feltétel a megkeresztelkedés sem, felekezethez tartozást nem vizsgálunk.

Elérhetőség.
Tóth István
06/70/3969984
totika@freemail.hu

Hozzászólások lezárva.