Hitoktatás

Hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházi jogi személyek

 


Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. § (3) alapján az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelési – oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, a tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.

35. § (1) az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást és az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között.

(4) A nevelési-oktatási intézmény és azt egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással és a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen együttműködik.

            A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján:

14.§ (5) az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában kötelező – erkölcstan órán kíván-e. részt venni.

182./A.§ (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.

A fenti törvényi hivatkozások értelmében ezúton értesítem az érintett szülőket, hogy iskolánk negyedik évfolyamos tanulóival és szüleikkel, valamint a 2016/2017-es tanévre beiratkozó leendő első osztályos gyermekek szüleivel a 2016. március 1-jén 16:30 órára szervezett tájékoztatón lehetőséget biztosítunk a személyes találkozásra, a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélésére. A tájékoztató helyszíne a művelődési ház nagyterme. Megjelenésükre feltétlen számítva tisztelettel

Tiszacsege, 2016. február 18.

Bana Józsefné
Intézményvezető

 

Hozzászólások lezárva.