NTP-MTI-14-0088

logok

„Tiszaparti tálentumok”

 Iskolánk Örökös ÖKO iskola, így a környezeti nevelés kiemelt feladatunk. Az NTP-MTI-14-0088 pályázati program lehetőséget biztosított, olyan jó gyakorlat megvalósításra, amely más iskolák számára adaptálható. Iskolánk tanulói tantermi és terepgyakorlati foglalkozások keretében fejleszthették természettudományos kompetenciáikat, a program által új ismereteket sajátítottak el.

Ennek keretében a következő feladatokban tevékenykedtek:

1. A Tisza árterében terepgyakorlat: vízminták gyűjtése
2. Vízminták vizsgálatának elvégzése
3. Ismerkedés a víz fizikai és kémiai jellemzőivel
4. Látogatás a vízműnél
5. Kerékpártúra az Ohati erdőbe, talajminták gyűjtése
6. Kerékpártúra Cserepesre, talajminták gyűjtése
7. Különböző talajok vizsgálata, elemzése a növények növekedése szempontjából
8. Kísérletek fénnyel, a növények növekedését befolyásoló tényezők
9. Témanap: hajókirándulás, Játékos Tudomány interaktív játszóház.

A tehetséggondozó programban sikerült olyan jó gyakorlatot kialakítanunk, amelyben iskolánk felső tagozatos, a természettudományokat kedvelő tanulóinak kompetenciafejlesztése valósult meg. A délutáni foglalkozásokon a matematika, a természetismeret, a biológia, a kémia, a fizika és a technika órákon szerzet ismereteik komplex módon felhasználva bővültek. A programban iskolánk 12 tanulója tevékenykedett 10 héten át. Alapkészségeik főként a kísérletek és vizsgálatok elvégzése során a megfigyelések, a saját tapasztalatszerzéseik révén fejlődtek. A tehetségnap keretében a foglalkozásokon részt vevő tanulók iskolatársaikkal együtt ismerkedtek meg játékos formában a fizika érdekességeivel.

Programunk olyan tevékenységet mutatott be, amelyet hasonló környezetben működő iskolák is kipróbálhatnak, adaptálhatnak.

A pályázati program megvalósításába a Tiszacsegei Horgász- és Természetvédelmi és Horgász Egyesület tagjai településünk külterületének ismerői is bekapcsolódtak. Lehetőséget biztosítottak a terepgyakorlatok elvégzéséhez, mintavételhez. Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak segítségével eljutottunk a település határában található védett területekre, segítették az engedélyek kiváltását, túravezetést végeztek a foglalkozásokon.

A pályázati program egy foglalkozásának a témája a fény volt. A résztvevő tanulók megfigyelték hogyan befolyásolja a fény a növények növekedését valamint kísérleteket végeztek a fénnyel.

Köszönjük a pályázati támogatást, s nyitottak vagyunk a programunk iránt érdeklődő iskolák számára.

Füzesi Gabriella, Kiss László

 

Hozzászólások lezárva.