Ökoiskola

Az ökoiskolai munka

 

  1. 1.     Az iskola bemutatása

Tiszacsege város, Hajdú-Bihar megyében a Hortobágy és a Tisza között terül el. Lakosainak száma 5.000 fő.

Iskolánk 2006. szeptember 1-jétől Fekete István nevét viseli, tanulólétszám 430 gyermek, a pedagógusok száma 36 fő.

Iskolánk integrációs bázisiskola. Évente tartunk szakmai napokat, jó kapcsolatokat építettünk ki a környező települések iskoláival, a zöld szervezetekkel, mint például: Körlánc, Ökotárs, Zöld Szív, Hortobágyi Nemzeti Park, Vízgazdálkodási Hivatal, Tiszatáj Kht., stb…

Iskolánk rendszeresen benevez a környezetünkkel kapcsolatos vetélkedőkre, minden évben szervezünk biciklitúrákat, kirándulásokat, a tanév befejeztével diákjaink többnapos táborozásra indulnak az Északi-középhegységbe, a Balatonhoz.

Iskolánkban hagyománya van a környezetnevelésnek, az éves munkatervekben, a Pedagógiai Programunkban és a helyi tantervben egyaránt szervesen illeszkedik az oktató – nevelői munkánkba.

  1. 2.     Az iskola ökoiskolai tevékenység általános bemutatása

Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy jól lehet városi intézményről van szó, településünk csodálatos környezettel (Tisza, Holt – Tisza, Hortobágy) van körül véve. Így más iskolákkal összehasonlítva nem a környezetbarát iskola, az egészséges világítás, energiatakarékos nyílászárók és takarékos vízvezeték-hálózat elérése lehet a fő célunk, hanem folyamatosan tenni tudunk a tiszta és egészséges környezetért, a diákok és általunk az egész lakosság jó irányú neveléséért. Ennek érdekében évente kétszer összegyűjtjük a lakosságnál felhalmozott hulladékpapírt (évente 20 – 25 tonnát), tavasszal sikeres hulladékfém gyűjtést tartunk hasonlóan jó eredménnyel. Harmadik éve részt veszünk a környezetkáros használt elem összegyűjtési akcióban (RELEM) és ebben az évben a műanyag flakonok kupakjait is összegyűjtjük újrahasznosítás céljából. Mindezek az akciók versenyszerűen történnek, és a helyezések beszámítanak az osztályok közötti vetélkedők pontozásába. A legeredményesebb osztályok jutalomkirándulásban részesülnek.

Intézményünk területén, iskolánk környékén virágokat, cserjéket, díszfákat telepítünk és gondozunk. Gyakorlókertünk példásan működik, a benne lévő parkba egyre több érdekes növénnyel ismerkedhetnek meg diákjaink.

2007-ig az itt előállított zöldségféléket a konyhánk hasznosította, de az üzemeltetés bérbeadását követően erre már nincs lehetőség. A Gyakorlókertre továbbra is nagy szükségünk van az oktatásban, ugyan is tanórákon, szakkörökben, délutáni foglalkozásokon itt ismerkednek meg a tanulóink a zöldségtermesztéssel, cserjék és fák ápolásával.

Nevelőtestületünk környezetbarát, szeretjük a természetet, részben ennek is köszönhető, hogy az iskolánk névválasztásánál Fekete Istvánra, jeles természetleíróra gondoltunk.

Iskolánkat a névválasztás is a környezet szeretetére, ápolására ösztönöz.

Minden évben részt vállalunk a szemétgyűjtésben, a Tisza áradásait követően rendben tesszük a part egy részét.

Diákjaink fafaragó szakkörökön segítenek a településünket szépítő fapadok, üríthető szeméttárolók készítésében.

Az iskolánkban folyó környezetbarát tevékenységgel részben a sajtó, részben a szakmai napok és a Fekete István napok alkalmával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

[Nincs ilyen galéria] 

  1. Eredmények az ökoiskolai munka terén Sok mindent eredményként könyvelhetünk el az elmúlt évekből. Talán legbüszkébbek a Fekete István név viseletre vagyunk. Tagja lettünk a Fekete István Társaságnak és a diákjaink közül is sokan csatlakoztak. Örvendetes, hogy a környezettudatosság egyre nagyobb teret hódít nevelőtestületünkben, közös akcióinkat idő és erőráfordítással többségük támogatja.

Hasonlóképpen sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy diákjaink nem csak kampányszerűen, mint régen, hanem folyamatosan hozzák és a gyűjtőedényekbe helyezik a környezetre káros elemeket, akkumulátorokat.

Diákjaink már sokkal kevesebbet szemetelnek, ügyelnek környezetük tisztaságára.

Szemléletváltozás történt az energiatakarékosság terén is, csak ha szükséges, akkor kapcsolják fel a villanyt, feleslegesen nem szellőztetnek, hogy kárba vesszen a fűtés energiája. Jobban gazdálkodnak a vízzel is. Diákjaink szeretettel vesznek részt a természetismereti vetélkedőkön, több alkalommal is sikerült díjat elhozni a területi vagy megyei versenyekről. Egyre több a levelezős vetélkedőkre benevezők száma is.

Örömmel nyugtázzuk, hogy a zöld övezetünket nem tapossák, cserjéink, fáink ágait nem tördelik.

Településszépítő akciókban is részt vettünk és veszünk, takarítunk, virágokat, fákat telepítünk és ápolunk. Hasonló akcióink során a sok jelentkezőből kell kiválogatni azokat, akik részt vehetnek benne.

A Pedagógiai Programunk átdolgozásakor, a helyi tantervek kidolgozásakor minden esetben figyelmet fordítunk arra, hogy a környezeti nevelés, az Ökoiskola címmel járó feladatok megfelelő helyet és hangsúlyt kapjanak a dokumentumainkban. Ez is ösztönzi közösségünket a környezetnevelés problémáinak a megoldására.

A még fellelhető hiányosságok ellenére úgy gondoljuk, hogy a környezetnevelés iskolánkban jó irányban halad és méltók leszünk továbbra is az Ökoiskola címre.

Hozzászólások lezárva.