EFOP-3.2.15-VEKOP-17

A tematikus nem formális és informális programok kísérleti rendszerben történő megvalósítása révén EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukcióban kifejlesztett tartalmak megvalósításában vesz részt iskolánk.

Pedagógiai programunk szerint az informális és nem formális oktatási – tanulási formák egyaránt alkalmazhatóak a mindennapi nevelő – oktató munkánkban.

Az iskolai és az iskolán kívüli tanulási folyamatokat három kategóriába sorolhatjuk:

  • a formális tanulás, amely az oktatási intézményekben, tanítási órák keretében megvalósuló tanulást jelenti,
  • a nem formális tanulás, amely szintén szervezett tanulási tevékenység, de a formális képzési kereteken kívül történik,
  • az informális tanulás az az egész életen át tartó tanulási folyamat, amelynek során az ember a napi tapasztalatok, élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra.

A nevelés, oktatás és képzés színterei is ennek megfelelően rendkívül változatosak lehetnek a természetes közösségeken túlmenően az intézményeken át a piaci szolgáltatásokig, az egyházi és civil szerveződésekig. Az egyes színterekhez jól köthető, hogy formális vagy nem formális, esetleg informális tanulási folyamat történik-e az adott keretben, vagy akár ezek együttes hatása érvényesül.

Napjainkban egyre inkább felértékelődik a nem formális és informális tanulás jelentősége, amit intézményünkben is kiemelt feladatként kezelünk, mintaprogramokat alkalmazunk, illetve magunk is dolgozunk ki olyan „jógyakorlatokat”, melyek a formális tanulási formát támogatják, azok keretein belül szerzett tudásra építenek, de nem formális keretek között valósulnak meg. Ezekben a tanulási formákban kiválóan alkalmazhatók a tantárgyi koncentrációk is, a komplex szemléletmód, illetve az élményszerűen, tapasztalati úton szerzett tudás sokkal hatékonyabb tanulási folyamatot eredményez.

A tantárgyi tanterveinkben, éves munkaterveinkben, tanmeneteinkben is megjelennek a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését célzó, tematikus nem formális és informális programok, alkalmak, mely elvárás valamennyi pedagógus számára a szakmai, tantárgyi tervének kialakításánál.

A nyári vakáció első két hetében tematikus programokkal várjuk a jelentkező tanulókat, melyről előzetes megbeszélésen tájékoztatjuk a tanulóinkat és szüleiket.

Hozzászólások lezárva.