TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0098

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0098

 

Tiszacsegei Általános Művelődési Központ

Fekete István Általános Iskolája

* 4 0 6 6 Tiszacsege, Fő u. 95.  ¯

(/Fax.: (52) 588-054 (: (52) 588-055

E-mail: iskola@kozoktint-tiszacsege.sulinet.hu

Tiszacsege Város Önkormányzata

* 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz.

(/Fax.: (52) 588-405

(: (52) 588-400

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu

VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bóbita Óvoda

*4066 Tiszacsege Fő u. 35

(: (52) 373-069

E-mail: ovoda@safe-net.hu

 

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”  

Kompetencia területek fejlesztése a jövő oktatásáért Tiszacsegén

 

Tiszacsege Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2009-ben Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben – TÁMOP 3.1.4. pályázatot nyújtott be. Kompetencia területek fejlesztése a jövő oktatásáért Tiszacsegén címmel. A kompetencia alapú oktatás lényege: A képességek, készségek fejlesztése, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatás, amely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.  Hangsúlyozottabbá válik a tudatos egyéni fejlesztési folyamat, az egyénre szabott fejlesztési terv a tanuló adott tudásából, képességeiből indul ki. Erősen épít a hozott tudásra, képességekre és az iskola keretein kívül megszerezhető ismeretekre. A Fekete István Általános Iskola 2009/2010-es tanévben bevezette a kompetencia alapú oktatást. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek a felnőtt élethez szükséges kulcskompetenciákkal. Ez a projekt tanulóinkat az életszerű helyzetek megoldására készíti fel és lehetővé teszi, hogy az országos kompetenciaméréseken diákjaink jó eredményt érjenek el. Távlati célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával az egész életen át tartó tanulás képességével rendelkező felnőttekké neveljük tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó követelményeihez.

Megtörtént a kompetencia alapú oktatás teljes intézményi lefedettségének biztosítása.

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak kialakítását segítik a Tanulásmódszertan órák és 7-8 évfolyamon a Tanulásmódszertan tréningek. Olyan sajátos tanulásszervezési formát valósítottunk meg, amelynek jellemzői:

  • a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapozott;
  • az ismeretszerzés folyamatát elsősorban páros illetve kooperatív tanulási technikák alkalmazására építettük;
  • kihasználtuk az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket;

helyszíne eltért lakóhelyünk jellegétől.

Hozzászólások lezárva.