TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Gyakorlati életre nevelés

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

 

A pályázat motivációja:

Pedagógiai Programunknak, célkitűzéseinknek egyik középpontjában maga a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll.

A rendszerváltást követően a lakosság jelentős részét egyre emelkedő mértékben súlytotta a munkanélküliség. Az egyre inkább depriválódó családok számára fontos, hogy újra a mezőgazdaság, a házi kiskertek megművelése felé forduljanak. Tanulóink szüleinek zöme a 243 főt foglalkoztató, a települési önkormányzat által szervezett közmunkaprogramban dolgozik, mely konyhakerti zöldségek és takarmánynövények termesztésével biztosít munkát a munkaerő foglalkoztatásához. Az egyre jelentősebb mezőgazdasági tevékenység tanulóinktól is más típusú hozzáállást, másféle gondolkodásmódot igényel.

A természettudományi műveltség a természethez fűződő közvetlen megértő és szeretetteljes kapcsolaton alapul.

Az ember környezetéhez hozzátartozik mind a természetes, mind az épített, mind a társadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan szermélyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetéért felelős személyiségeivé válnak.

Olyan tudást kell építenünk, amely segíti a természeti technikai környezetünk megismerését és olyan tevékenységre késztet, amely hozzájárul a környezettel való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához.

Az iskolai oktatásnak és nevelésnek olyan természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, illetve hatással vannak a jövő alakulására. Cél, hogy a tanulók cselekvő közreműködőivé váljanak a tanulási folyamatnak, egyben felkészüljenek az aktív állampolgári szerepvállalásra.

Az iskola körzetében élő tanulók kertes lakóházakban élnek, lehetőségük van az iskolában elsajátított ismereteket, fejlesztett készségeket otthonukban gyakorlati tevékenység során alkalmazni, fejleszteni.

A lakosság megélhetésének fő, vagy jelentős forrása a mezőgazdaság, a gazdálkodás.

A fiataloknak a mezőgazdaság felé orientálódva esélyük lehet majdani szakmai tanulmányaik után megélhetést biztosító munkára.

A hosszú ideje a munkanélküliség terhe alatt élő családok esélyegyenlőségét növelné, ha gyermekeik az iskolában elsajátíthatnák az alapvető családellátó tevékenységeket. A fentiek szellemében a teljes iskolai életet meghatározza a felelős környezet- és egészségtudatos életvitel kialakítása és fejlesztése.

A tanórán megszerzett ismereteknek egyre szélesebb körű alkalmazását kívánjuk megvalósítani akkor, amikor a tanórákon megszerzett tantárgyi tudás mellé az emelt óraszám biztosításával valamivel több gyakorlati foglalkozást, illetve az egész napos foglalkoztatás és a nyári gyakorlat keretében még inkább a mindennapi életben is alkalmazható, hasznosítható tudás átadására törekszünk.

Felkészítjük a gyerekeket a választás lehetőségére, hogy környezetkímélő termékeket, technológiákat ismerjenek meg, láthatóvá tesszük számukra a biogazdálkodás lényegét. Örökös ökoiskola címünk kötelez arra, hogy láttassuk tanulóinkkal a geo-,bio- és techno- szféra kölcsönhatásait, lehetőségeink szerint konkrét példákon keresztül.

A Tisza mellett élve hangsúlyt helyezünk az élővizek megóvásának, felhasználásának, veszélyeinek megismertetésére, a vízgazdálkodás egyre fontosabbá váló jelentőségére.

Környezetvédelmi problémák felismerése, a természeti értékek megőrzése, a táj értékeinek védelme, megóvása, felelősségvállalás megalapozása.

Célunk továbbá, hogy a gyerekeket érzékennyé tegyük a harmónikus környezet szépségének befogadására; a környezeti folyamatok, összefüggések megértésére, a környezettudatos életvitel kialakítására, és a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítására.

A fentiek szellemében kidolgozott modulok végrehajtása folyamatban van. Modulok: főzés, szövés, fafaragás, kertészet. A minden területre megírt kerettörténet alapján 9-9 modul kutatás-fejlesztését végezzük.

 A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel végzett tevékenység végleges modulleírásai ide kattintva megtekinthetőek.

Hozzászólások lezárva.